Erektil dysfunktion - vad ligger bakom och varför är Eroxel så viktigt?

Nästan alla män upplever erektil dysfunktion någon gång i livet. Erektil dysfunktion är ett tillstånd där penis inte kan bibehålla eller stelna en erektion. Tekniskt sett kallas det också för erektil dysfunktion. Dessa problem är vanligtvis inte oroväckande om de bara förekommer enstaka gånger. Akut stress är den vanligaste utlösaren för tillfälliga erektionsstörningar. Om symtomen inte försvinner kan det finnas andra medicinska orsaker till erektil dysfunktion.

Vem påverkas av erektil dysfunktion?

På grund av de många utlösande faktorerna kan kronisk erektil dysfunktion drabba män i alla åldrar. Erektionsproblem blir vanligare med åldern. Medan endast en till två procent av männen över 40 år lider av erektil dysfunktion, rapporterar 15-20 procent att de har svårt att få och bibehålla erektion efter 65 års ålder. Erektil dysfunktion är vanligare hos yngre män, men det är också vanligare hos äldre personer. Oavsett ålder uppträder impotens när som helst och kan orsaka ännu fler problem, till exempel i relationen med din partner. Därför innehåller Eroxel de bästa ingredienserna för att övervinna impotens: Eroxel Original

Vad kan du göra för att behandla erektil dysfunktion?

Män kämpar ofta med erektil dysfunktion. Många män känner sig oroliga och tvivlar på sig själva om de har problem med att få erektion. Personer som drabbas av erektil dysfunktion gömmer sig ofta bakom skam och undviker att prata om det. Men ett samtal med betrodda vänner och, viktigast av allt, ett partnerskap som är öppet för att diskutera ämnet kan lindra frustration och press. Du bör uppsöka en läkare om du också lider av en ihållande erektionsstörning. Läkaren kan snabbt identifiera om problemet är psykologiskt eller fysiologiskt genom att granska din sjukdomshistoria och utföra vissa tester. Andra symtom, t.ex. brännande känslor vid urinering och urineringstvång, kan ge ledtrådar om orsaken till problemet. Resultaten visar att erektil dysfunktion är lätt att hantera.

Förhållandet mellan erektil dysfunktion (ED) och prostatakörteln

Prostatan är ungefär lika stor som en kastanj. Den spelar en viktig roll för mannens förmåga till erektion. Prostatan ligger i direkt anslutning till eller bakom många viktiga nervbanor, som delvis är ansvariga för erektion. Dessa nervbanor kan irriteras, skadas eller klämmas vid prostataförstoring. Detta är vanligt hos äldre män. Smärta vid utlösning kan också orsakas av problem med prostatan. Potensen och prostatakörteln är beroende av varandra på ett speciellt sätt. Även om ett totalt avlägsnande av prostatakörteln inte nödvändigtvis påverkar förmågan till erektion eller orgasm, påverkar det förmågan att få en sådan. Mannen kan inte fortplanta sig om utlösning saknas. På grund av sambandet mellan prostata och impotens är det av avgörande betydelse att bekämpa detta problem. Eroxel är utformad med potenta naturliga ingredienser för att helt eliminera impotens utan att orsaka biverkningar: Eroxel Test 

 

Du kan också gilla